Przejdź do treści

Ścieżki Mocy

Zasady zwrotu

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

Aby dokonać zwrotu:

 1. Zapisz na kartce następujące informacje, które pozwolą nam zidentyfikować Twoje zamówienie:

  ZWROT
  Numer zamówienia: ________
  Imię i nazwisko: ________
  Adres e-mail: ________
  Numer telefonu: ________
  Nazwa zwracanego produktu: ________
  Nr konta do zwrotu płatności: ________
 2. Zapakuj produkt razem z kartką z powyższymi informacjami. Pamiętaj by zapakować paczkę w gruby karton (nie w kopertę z folią bąbelkową), w innym przypadku przesyłka może ulec uszkodzeniu, a wówczas nie będziemy mogli przyjąć zwrotu.
  UWAGA! Będą przyjmowanie tylko zwroty możliwe do zidentyfikowania, nie uszkodzone i nie noszące śladów użytkowania.
  Paragon w formie elektronicznej nie wymaga wydruku.

3. Wyślij przesyłkę na adres:

Ścieżki Mocy sp. z o.o.
ul. Boremlowska 40/37
04-338 Warszawa

4. Odsyłasz zwracany produkt na swój koszt – nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do nas przesyłką za pobraniem. Potwierdzenie przyjęcia zwrotu otrzymasz mailem gdy zarejestrujemy paczkę.
Zwrot środków nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas zwrotu.

Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy są opisane w Regulaminie sklepu:

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Boremlowska 40/37, 04-338 Warszawa. 

4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztu dostawy przy zwrocie całości zamówienia. Przy zwrocie części produktów z zamówienia koszt dostawy nie jest zwracany.

6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem zwracanego Produktu.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

12. Dokonując zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji lub zakupionych przy użyciu innych kodów rabatowych kupujący otrzymuje zwrot za zakupione produkty pomniejszony o proporcjonalną wartość wykorzystanego rabatu w stosunku do ceny przedmiotu, którego dotyczy zwrot.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji oraz pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Zobacz więcej
Akceptuję
Skip to content